Bojana Dinić

BOJANA DINIĆ

Zaposlena sam kao vanredni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Diplomske studije sam završila 2008. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, master studije iz oblasti individualnih razlika 2009. na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorske studije iz oblasti psihologije ličnosti 2014. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Moja istraživačka interesovanja uključuju istraživanje mračne strane ličnosti ili socijalno toksičnih osobina (npr. psihopatija, makijavelizam, narcizam i agresivnost) i ponašanja (npr. agresija i nasilje). Takođe, moja interesovanja uključuju psihometriju i njenu primenu uglavnom u domenu psihologije ličnosti. Sa kolegama sam konstruisala nekoliko psiholoških instrumenata, npr. Upitnik agresivnosti BODH, i adaptirala na srpski nekoliko upitnika za procenu agresije i osobina ličnosti koje se smatraju predispozicijama za agresivno ponašanje (tzv. mračne crte ličnosti).

Pored psihometrijskih analiza, u svom radu primenjujem širok dijapazon istraživačkih metoda, uključujući eksperimentalne procedure za merenje agresije, antisocijalnog kažnjavanja i kognitivnih pristrasnosti. Član sam istraživačkog tima koji sprovodi prvu blizanačku studiju u Srbiji u okviru koje je moj fokus na ispitivanju genskih i sredinskih činilaca u objašnjavanju agresije.

Dobitnik sam Nagrade za najboljeg mladog istraživača na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2013. i Nagrade za najboljeg istraživača na početku karijere koju dodeljuje Internacionalno društvo za ispitivanje individualnih razlika (ISSID) 2019. godine.

Član sam Centra za bihejvoralnu genetiku od njegovog osnivanja i dugogodišnji sam član Laboratorije za eksperimentalna istraživanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

bojana.dinic@ff.uns.ac.rs