Bojana Dinić

BOJANA DINIĆ

Zaposlena sam kao vanredni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Diplomske studije sam završila 2008. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, master studije iz oblasti individualnih razlika 2009. na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorske studije iz oblasti psihologije ličnosti 2014. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Moja istraživačka interesovanja uključuju istraživanje mračne strane ličnosti ili socijalno toksičnih osobina (npr. psihopatija, makijavelizam, narcizam i agresivnost) i ponašanja (npr. agresija i nasilje). Takođe, moja interesovanja uključuju psihometriju i njenu primenu uglavnom u domenu psihologije ličnosti. Sa kolegama sam konstruisala nekoliko psiholoških instrumenata, npr. Upitnik agresivnosti BODH, i adaptirala na srpski preko 50 upitnika, najviše za procenu agresije i antagonističkih osobina ličnosti.

Pored psihometrijskih analiza, u svom radu primenjujem širok dijapazon istraživačkih metoda, uključujući blizanački dizajn i eksperimentalne procedure za merenje agresije, antisocijalnog kažnjavanja i kognitivnih pristrasnosti. Član sam istraživačkog tima koji sprovodi prvu blizanačku studiju u Srbiji u okviru koje je moj fokus na ispitivanju epigenetičkih, genetičkih i sredinskih činilaca u objašnjavanju agresije i drugih rizičnih ponašanja.

Dobitnik sam Nagrade za najboljeg mladog istraživača na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2013. god.; nagrade za najboljeg istraživača na početku karijere koju dodeljuje Internacionalno društvo za ispitivanje individualnih razlika (ISSID) za 2018. god.; priznanja za naučnu izuzetnost u 2021. godini u oblasti društveno-humanističkih nauka koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Republike Srbije; 2020. i 2021. god. – nagrade za vrhunski rezultat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; i 2023. god. – nagrade Počasno predavanje Nenad Havelka za izuzetno postignuće u ranoj fazi naučne karijere koju dodeljuje programski odbor naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji.

Član sam STAR Centra izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji od njegovog osnivanja 2014. i dugogodišnji sam član Laboratorije za eksperimentalna istraživanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

bojana.dinic@ff.uns.ac.rs