Bojana Dinić

Mentorstvo i nastava

Poziv za master rad i doktorsku disertaciju

Ukoliko te zanimaju neke od sledećih tema, slobodno me možeš kontaktirati u vezi s mentorstvom:

  • mračne crte i njihovi ishodi
  • agresija i nasilje u različitim kontekstima, uključujući i onlajn okruženje
  • HEXACO, Poštenje-skromnost i ponašanja u vezi s ovom crtom
  • odgovaračke pristrasnosti
  • kros-kulturna adaptacija psiholoških instrumenata, uključujući i utvrđivanje invarijantnosti merenja
  • psihometrijska evaluacija psiholoških instrumenata, uključujući i evaluaciju po modelu Teorije odgovora na stavke

Odabrani master radovi

2017 Emilija Drobnjaković: Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji prema emocionalno zasićenim sadržajima – dobitnik nagrade za najbolji master rad u 2017. koju dodeljuje Fondacija Katarine Marić

2022 Anamarija Došenović: Relacije između crta Mračne tetrade i verovanja u teorije zavere: medijatorski efekti kognitivnih stilova, videti https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112464

2022 Dunja Ilić: Povezanost crta Mračne tetrade i zadovoljstva poslom i karijerom, videti https://doi.org/10.5937/PSISTRA26-41277

2021 Luna Radević: Vreme latencije kao indikator davanja socijalno poželjnih odgovora na upitnicima ličnosti

2021 Danica Radosavljević: Relacije partnerskog nasilja i crta Mračne tetrade

2020 Sanja Đošan: Relacije crta Mračne tetrade i domena self-koncepta, videti https://doi.org/10.5937/psistra25-33347

2020 Miroslav Milosavljević: Mračna tetrada i predrasude: medijacioni efekat procene pretnje

2020 Jovana Mandarić: Relacije između Mračne tetrade i proaktivne i reaktivne agresije: medijatorski efekti hostilnih interpretacija i agresivnih uverenja

2020 Anđelka Jovanović: Relacije dimenzija narcizma i ljubavnih stilova, videti https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110707 i PsyPost

2020 Anđela Cmiljanić: Relacije crta Mračne tetrade i aleksitimije, videti https://doi.org/10.19090/pp.2021.3.329-364

2019 Nevena Radojević: Odnos narcizma i samoefikasnosti u različitim životnim domenima, videti https://doi.org/10.19090/pp.2020.1.91-117

2019 Aleksandar Batoćanin: Validacija Skale za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti kod odraslih – ček-lista simptoma (ASRS), videti https://doi.org/10.5937/PSISTRA23-24869

2018 Tijana Brzić: Efekti osobina ličnosti i Mračne tetrade na psihopatološke probleme kod osuđenika

2017 Aleksandar Vujić: Validacija srpske adaptacije Inventara narcističke ličnosti (NPI), videti https://doi.org/10.1177/0033294118794404

Pogledaj Remaster

Ostali nagrađeni studentski radovi pod mojim mentorstvom:

2023 Nagrada za najbolji poster: Milošević, M., Radević, L., & Dinić, B. M. (2023). The hesitant, the anxious, and the vaccinated: Factors of COVID-19 vaccine acceptance. Poster presented at the Current Trends in Psychology, Novi Sad, Serbia.

2020/2021 Izuzetna nagrada za naučni i stručni rad studenata koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu: Milošević, M. i Plančak, R. (2021). Efekti bazičnih i mračnih crta ličnosti na ponašanje tokom COVID-19 pandemije. Novi Sad, RS: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

2016/2017 Izuzetna nagrada za naučni i stručni rad studenata koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu: Velimirović, M., Tot, M. i Bojanić, M. (2017). Efekti mracne tetrade i negativnih zivotnih dogadjaja na antisocijalno ponasanje adolescenata. Novi Sad, RS: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

2016/2017 Izuzetna nagrada za naučni i stručni rad studenata koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu: Milošević, J. i Nedeljković, D. (2017). Od kojih osobina zavisi manipulativno ponašanje? Novi Sad, RS: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

2016 Nagrada za najbolju poster prezentaciju: Drobnjaković, E., Cmiljanović, M., Dinić, B. i Janičić, B. (2016). Socijalno poželjno odgovaranje i HEXACO model ličnosti. Poster prezentovan na 65. Kongresu psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija.

2012 Nagrada za najbolju poster prezentaciju: Simić, D. i Tačić, T. (2012). Da li ima razlika u osobinama ličnosti između srpskih i americkih studenata? Poster prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije, Beograd, Srbija.

Nastava

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Škola statistike, STAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji
Radionica „Galaktički vodič za publikovanje rada“, 5. Internacionalna letnja škola za doktorante 2022, Institut za pedagoška istraživanja, Pedagoška akademija, Vitas Magnus univerzitet, Kaunas, Litvanija

Uređivački odbori i recenziranje

Uređivački odbori

2024 – urednik konsultant za Psychology of Violence
2023 – urednik konsultant za Journal of Personality Assessment (JPA)
2021 – gost urednik specijalnog broja Primenjene psihologije „Dark Traits in Applied Context“ sa prof. Peter K. Jonasonom. Pogledati Jonason, P. K, & Dinić, B. M. (2021). Passing the torch: Second-generation research on the Dark Triad/Tetrad traits. Primenjena Psihologija, 14(4), 397–405.
od 2021 – član uredništva New Ideas in Child and Educational Psychology za sekciju psihologije ličnosti i psihometrije
od 2020 – saradnik urednika za sekciju psihologije ličnosti i socijalne psihologije u Frontiers in Psychology
2018–2020 član uredništva Godišnjaka za psihologiju
2011–2017 sekretar uredništva Primenjene psihologija

Recenziranje

Purić, D. (2023). Interne metrijske karakteristike psiholoških instrumenata. Vodič kroz Psihometriju 1. Beograd, RS: Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Hedrih, V. (2018). Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata. Niš, RS: Filozofski fakultet u Nišu.

Recenziranje na poziv Instituta za psihologiju u sklopu davanja licence za testove

Časopisi: Aggressive Behavior, Applied Psychology, PLOS One, Frontiers in Psychology, SAGE Open, Journal of Research in Personality, Scientific Reports, Current Psychology, Journal of Personality Disorder, Social Indicator Research, Computers in Human Behavior, Personality and Individual Differences, European Journal of Psychological Assessment, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Individual Differences, Violence and Victims, BMC Psychiatry, Brain Sciences, Behavioral Sciences, International Journal of Environmental Research and Public Health, Helyon, PsyCH Journal, Telematics and Informatics Reports, European Journal of Mental Health, Journal of Social Psychology, Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, Acta Psychologica, Psihologija, Društvena istraživanja, Career Developmental International, Psychology Research and Behavior Management, International Journal of Psychology, Journal of Forensic Psychology Research and Practice, Interpersona: An International Journal of Personal Relationships, Journal of Social Psychology Research, The Open Psychology Journal, Malawi Medical Journal, International Journal of Adolescence and Youth, Primenjena psihologija, Psychiatria Danubina, Horizons of Psychology (Psihološka obzorja), Godišnjak za psihologiju, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Facta Universitatis, Psihologijske teme, Psihološka istraživanja, Sociologija