Bojana Dinić

Testiraj se

Popunjavanjem ovog upitnika ćete saznati Vaš profil agresivnosti. Upitnik je kratak, tako da će vam trebati 2-3 minuta za popunjavanje. Na kraju ćete dobiti rezultate i tumačenje rezultata.

https://www.psytoolkit.org/c/3.2.0/survey?s=qeR5u